Skip to content
Psychotherapiepraktijk D. Tielen - PROCEDURE_DEF
ACTUEEL:
Er bestaat momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen en/ of plaatsing op een wachtlijst. 
 
Indien mijn praktijk geen ruimte toelaat voor de start van psychotherapie, kunt u contact opnemen met uw huisarts en/ of zoeken naar mogelijkheden bij collega ‘s via de site van de beroepsvereniging LVVP
 
Ook kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 

Bij ruimte voor nieuwe aanmeldingen, kunt u via het contactformulier aangeven belangstelling te hebben voor psychotherapie. N.a.v. uw bericht neem ik  dan contact met u op om te inventariseren of uw behandelvraag voldoende aansluit op mijn aanbod. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan ik u, indien mogelijk, adviseren over eventuele alternatieven.

Bij het eerste gesprek dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • een verwijsbrief van uw huisarts voor gespecialiseerde ggz
  • een copy van uw zorgpas 
  • een copy van uw legitimatiebewijs

In de intakefase zal stilgestaan worden bij uw klachten, uw voorgeschiedenis en de doelen die u heeft voor de therapie. Op basis van uw verhaal zal een behandelplan opgesteld worden, dat als leidraad dient voor de therapie en de evaluaties die plaatsvinden gedurende en aan het einde van de therapie. 

Sessies vinden bij voorkeur plaats op de praktijk, maar er bestaat tevens de mogelijkheid voor online sessies.

Site geactualiseerd voor 2024

Psychotherapiepraktijk D. Tielen - EMPTY_DEF

De duur van de therapie varieert en is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten, evenals uw motivatie en inzet gedurende het therapeutische proces. Het uitgangspunt is: “zo kort als mogelijk is en zo lang als noodzakelijk blijkt.

Het staat u natuurlijk te allen tijde vrij de therapie te beëindigen, bij voorkeur vindt dit in overleg plaats en wanneer u aangeeft een bepaald tijdsbestek voor ogen te hebben, kan de therapie hierop afgestemd worden. 

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag. Vrijdag t/m zondag en gedurende de schoolvakanties regio Noord is de praktijk gesloten.

Er bestaan geen faciliteiten voor opvang bij crisis binnen mijn praktijk. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie, kunt u direct contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost van uw woonplaats. 

In mijn praktijk volg ik het reglement van de beroepsvereniging LVVP, u kunt op de LVVP site  informatie vinden over relevante wet- en regelgeving en de klachtenregeling van de praktijk.