WOORDBEELD DT_ZONDERD_FINALDEFDEF_2
Psychotherapiepraktijk D. Tielen - PROCEDURE_DEF
ACTUEEL:
Er bestaat momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen en/ of plaatsing op een wachtlijst. 
 
Indien mijn praktijk geen ruimte toelaat voor de start van psychotherapie, kunt u contact opnemen met uw huisarts en/ of zoeken naar mogelijkheden bij collegae via de site van de beroepsvereniging LVVP. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 

Bij ruimte voor nieuwe aanmeldingen, kunt u via het contactformulier kenbaar maken belangstelling te hebben voor psychotherapie. N.a.v. uw bericht neem ik  contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek.  Indien uw behandelvraag onvoldoende aansluit op mijn aanbod en mogelijkheden kan ik u, indien mogelijk, adviseren over eventuele alternatieven. 

Wanneer wederzijds besloten wordt een behandeltraject te starten, wordt u gevraagd naar de volgende documenten:

  • de verwijsbrief van uw huisarts voor gespecialiseerde ggz
  • uw zorgpas 
  • uw legitimatiebewijs

In de intakefase zal vervolgens stilgestaan worden bij uw klachten, uw voorgeschiedenis en de doelen die u heeft voor de therapie. Tevens wordt een bepaling gemaakt van uw zorgvraagtype. Op basis van dit geheel wordt een behandelplan opgesteld, dat als leidraad dient voor de therapie. Evaluaties maken onderdeel uit van de therapie, opdat bijsturing tijdig kan plaatsvinden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van vragenlijsten.

Site bijgewerkt: april 2022

Psychotherapiepraktijk D. Tielen - EMPTY_DEF

De duur van de therapie varieert, het is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten. Maar evengoed is deze duur afhankelijk van uw motivatie en uw inzet gedurende het therapeutische proces. Het uitgangspunt is: “zo kort als mogelijk is en zo lang als noodzakelijk blijkt.

Het staat u natuurlijk te allen tijde vrij de therapie te beëindigen, bij voorkeur vindt dit in overleg plaats. Wanneer u aangeeft een bepaald tijdsbestek voor ogen te hebben, kan de therapie hierop afgestemd worden. 

Gedurende schoolvakanties is mijn praktijk in principe gesloten. Bij afwezigheid i.v.m. vakantie of in geval van ziekte zal mijn praktijk waargenomen worden door een collega. Contactgegevens vindt u dan terug op deze website.

Er bestaan geen faciliteiten voor opvang bij crisis binnen mijn praktijk. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie, kunt u direct contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost van uw woonplaats. 

In mijn praktijk volg ik het reglement van de beroepsvereniging LVVP, u kunt op de LVVP site  informatie vinden over relevante wet- en regelgeving en de klachtenregeling van de praktijk.