Skip to content
KOSTEN_DEF

Psychotherapie

Om voor vergoeding van psychotherapie in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. 

Bij aanwezigheid van een contract met uw zorgverzekeraar zal uw behandeling – met uitzondering van het jaarlijkse eigen risico – volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

De nota van de behandeling wordt  rechtstreeks en maandelijks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Het eigen risico (2024: 385 euro) dient u zelf te betalen en wordt door uw verzekeraar apart bij u geïnd.

Met de volgende zorgverzekeraar-concerns is voor 2024 een contract afgesloten:  Achmea, ASR, Eucare, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ, VGZ, Zorg & Zekerheid. Via zorgwijzer kunt u nakijken onder welk concern uw zorgverzekering valt. 

Bijzonderhedenindien u verzekerd bent bij het concern CZ zijn er voor 2024 helaas geen mogelijkheden meer voor nieuwe cliënten voor een vergoeding van de therapie binnen mijn praktijk. Uw zorgverzekeraar dient u te adviseren over alternatieven. 

Indien er geen sprake is van een diagnose vallend onder de vastgestelde verzekerde zorg (OVP) of indien u de therapie zelf wilt betalen is het tarief 100 euro per sessie.

Het tarief voor niet nagekomen afspraken, d.w.z. sessies die niet 24 uur van te voren per mail of telefonisch afgezegd zijn, is 50 euro. Dit ‘no show’ bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Indien er sprake is van overmacht is deze regeling niet van toepassing.

Psychotherapiepraktijk D. Tielen - EMPTY_DEF