WOORDBEELD DT_ZONDERD_FINALDEFDEF_2
KOSTEN_DEF

Psychotherapie

Psychotherapie maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Bij aanwezigheid van een contract met uw zorgverzekeraar zal uw behandeling – met uitzondering van het jaarlijkse eigen risico – volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar. De nota van de behandeling wordt in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend, het eigen risico wordt door uw verzekeraar apart bij u geïnd.

Met de volgende zorgverzekeraar-concerns is voor 2021 een contract afgesloten:  Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis, DSW, Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR, ENO, IptiQ en Eucare. Via zorgwijzer kunt u nakijken onder welk concern uw zorgverzekering valt. 

Bijzonderhedenindien u verzekerd bent bij het concern CZ zijn er voor 2021 helaas geen mogelijkheden meer voor nieuwe cliënten voor een vergoeding van de therapie binnen mijn praktijk. Uw zorgverzekeraar dient u te adviseren over alternatieven. 

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 bij u in rekening.

Indien er geen sprake is van een diagnose vallend onder de vastgestelde verzekerde zorg (OVP) of indien u de therapie zelf wilt betalen is het tarief 90 euro per sessie.

Het tarief voor niet nagekomen afspraken, d.w.z. sessies die niet 24 uur van te voren per mail of telefonisch afgezegd zijn, is 45 euro. Dit ‘no show’ bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Indien er sprake is van overmacht is deze regeling niet van toepassing.

Psychotherapiepraktijk D. Tielen - EMPTY_DEF

Supervisie en leertherapie

Individuele supervisie:      € 90
Individuele leertherapie:   € 90