WOORDBEELD DT_ZONDERD_FINALDEFDEF_2
Psychotherapiepraktijk D. Tielen - AANBOD_DEF

Welkom op de website van Daphne Tielen, vrijgevestigd BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut.

In mijn praktijk kunt u terecht voor psychotherapie vanuit de gespecialiseerde GGZ. De huisarts verwijst u hiervoor door indien er sprake is van klachten die reeds langer bestaan, complex van aard zijn en/ of meerdere levensgebieden betreffen. Het kan daarbij gaan om klachten in de vorm van: 

  • angsten
  • onzekerheid, een negatief zelfbeeld
  • stemmingsklachten
  • werk – of studieproblemen
  • identiteit – of zingevingsproblemen
  • levensfaseproblematiek
  • klachten na verlieservaringen
  • symptomen na traumatische ervaringen
  • problemen in relatie met anderen, relatieproblemen
  • persoonlijkheidsproblemen
Psychotherapiepraktijk D. Tielen - EMPTY_DEF

De therapie zal worden afgestemd op uw behandeldoelen en behandelwensen. Ik kan daarbij gebruik maken van diverse therapeutische stromingen en in geval van traumatische ervaringen bestaat de mogelijkheid EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) toe te passen. Mijn affiniteit ligt op het gebied van de psychodynamische psychotherapie, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar de dynamiek achter uw symptomen. Hiermee worden dysfunctionele patronen herkenbaar en ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Naast psychotherapie bied ik tevens de mogelijkheid voor leertherapie en supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

LVVP gevisiteerd